Scaffolder

Published: Jul 11 2022

Location: Denmark
Start Date: Immediate
Type: Contract

Grundet udvidelsen af ​​vores aktiviteter i Danmark, PHD Access’ Danske Afdeling (PHD Stillads), søger PHD kvalificerede stilladsere til at indgå i teamet.

Job beskrivelse:

 • Sikker montering af stilladser
 • Arbejd effektivt i teammiljøet
 • Opstilling, tilpasning og demontering af system og/eller rør og monteringsstillads.
 • Løn svarende til erfaring.

Krav:

 • Ret til at arbejde i EU
 • Gode ​​kommunikationsevner på engelsk
 • Erfaring indenfor området minimum 3 år
 • Erfaring med enten Systemstillads eller Tube and Fitting
 • Arbejd i højden
 • Skal have en gyldig stilladsbillet (udstedt i Storbritannien eller EU-land)
 • Tidligere referencer er velkomne

Om PHD-adgang

PHD Access er en international prisvindende stillads- og adgangsleverandør, med et stærkt fokus på at levere innovative løsninger, der overgår kundernes forventninger. I vores mere end 35 års erfaring har vi arbejdet på skræddersyede og avancerede projekter i Storbritannien, Irland, Danmark, Tyskland, Spanien, Dubai, og Bahamas.

 

Hos PHD opfordrer vi alle vores medarbejdere til at arbejde hen imod vores tre kerneværdier; Professionel, høj kvalitet og leveringsfokuseret, samtidig med at vi forstærker vores mantra ‘Sikkerhed ved valg, ikke tilfældigt’. Vores værdier motiverer os til at sikre, at mennesker og sikkerhed forbliver i højsædet i alt, hvad vi gør.
_____________________________________________
Due to the expansion of our operations in Denmark, PHD Access’ Danish branch (PHD Stillads), PHD are looking for qualified scaffolders to join the team.
Job description
 • Safe installation of scaffolds
 • Work effectively in team environment
 • Erection, adaption and dismantle of system and/or tube and fitting scaffold.
 • Salary commensurate with experience.
 Requirements
 • Right to work in the EU
 • Good communication skills in English
 • Experience in field minimum 3 years
 • Experience with either System Scaffold or Tube and Fitting
 • Work at heights
 • Must hold a valid Scaffold ticket (issued in UK or EU country)
 • Prior references welcome
 About PHD Access
PHD Access is an international award-winning scaffolding and access provider, with a strong focus on delivering innovative solutions that exceed client expectations. In our 35-plus years’ experience, we have worked on bespoke and high-end projects in the UK, Ireland, Denmark, Germany, Spain, Dubai, and the Bahamas.

 

At PHD, we encourage all our staff to work towards our three core values; Professional, High Quality and Delivery Focussed, whilst also reinforcing our mantra ‘Safety by Choice, Not by Chance’. Our values motivate us to ensure people and safety remain paramount in all that we do.”

  *PHD Access aims to be an equal opportunity employer and is determined to ensure that no applicant or employee receives less favourable treatment on the grounds of gender, age, disability, religion, belief, sexual orientation, marital status, or race, or is disadvantaged by conditions or requirements which cannot be shown to be justifiable.